Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Knin

Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Knin

   

Read Me

Crkva rođenja Blažene Djevice Marije, Gradac

Crkva rođenja Blažene Djevice Marije, Gradac

Na mjestu današnje župne crkve u Gracu bila je starohrvatska crkva, a moguće i starokršćanska. Ona se održala kroz cijelo razdoblje turske vladavine. Neko vrijeme bila je hodočasnička Gospina crkva, kako svjedoči g. 1693. fra Ignacije Vukasović. Tada je selo još pripadalo petropoljskoj župi, ali već g. 1700. nastala je samostalna župa skupa sa selom Kljacima.  

Read Me

Crkva sv. Petra i Pavla, Širitovci

Crkva sv. Petra i Pavla, Širitovci

         

Read Me

Crkva sv. Mihovila, Kijevo

Crkva sv. Mihovila, Kijevo

    Kapelica svete Katarine   Zavjetna kapelica Gospe od Ružarja

Read Me