Crkva Gospe Čudesne, Oštarije

Crkva u Oštarijama (nekada zvanim Otok ili Otočec), na posjedu krčkih knezova Frankopana, neosporno je najveća sakralna građevina Krbavske biskupije u srednjem vijeku, a posvećena je Čudesnoj Gospi od Otoka.                   Oštarska crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji od Čudesa u srednjem je vijeku svakako bila jedno od poznatijih Gospinih svetišta na tlu Hrvatske. Nalazi se na brežuljku iznad rijeke Mrežnice. Ta se lokacija tada zvala Otočec, neki misle, zbog otočića usred rijeke Mrežnice, stotinjak metara uzvodno od Marmontova mosta. U doba pisanja Modruškog urbara objavljenog godine 1486. nije još bilo zabilježeno ime Oštarije. Modruški urbar je prvi dokument u kojem su zabilježena 32 naselja na području Modruškoga feudaRead More…

Crkva sv. Nikole, Cvitović

  Tragovi župe Cvitović (nekada Ladihovići) sežu u 14. stoljeće. Ovu dinamičnu župu ugrožavali su Turci naročito u 16. stoljeću. Uz crkvu sv. Nikole spominje se godine 1334. i crkva sv. Marije u Gnojnicama. Ova se crkva u Gnojnicama spominje još 1501. da bi joj se u narednim desetljećima izgubio spomen pred turskom najezdom. Godine 1582. u jednom naletu Turci su razorili crkvu sv. Nikole u Cvitoviću. Ostao je samo zvonik koji je služio za stražarnicu. Istovremeno porušene su kapele Majke Božje u Glini i Sv. Bernarda u Kremenu. Nakon Bečkog rata (1683-1699) ovaj je kraj oslobođen, ali je Cvitović slunjska kapelanija te službu Božju obavlja slunjski kapelan koji se u drugoj polovini 18. stoljeća stalno nastanio u Cvitoviću. Cvitović postaje saRead More…

Crkva hrvatskih mučenika, Udbina

  O, mučenici hrvatski O, Kralju mučenika svih, što krunom slave kruniš njih, Ti sve što zemlju prezreše, u rajske dižeš krajeve. O, mučenici hrvatski, uslišite nam molitve, Vi zvijezde svijetle na nebu, dovedite nas Isusu. Dobrostivo nas pogledaj, i molitvu nam uslišaj, Mi pobjednike slavimo, proštenje grijeha prosimo. U njima Ti pobjeđuješ, svjedoke svoje miluješ, Pobijedi naše pakosti, o djelitelju milosti. :                                      Read More…