Crkva sv. Križa, Đakovo

Crkva sv. Križa, Đakovo

       

Read Me

Crkva sv. Mihaela Arkanđela, Donji Miholjac

Crkva sv. Mihaela Arkanđela, Donji Miholjac

Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela sagrađena je već potkraj srednjega vijeka. To je gotička građevina s karakterističnim mrežastim svetištem, visokim gotičkim profiliranim prozorima, zašiljenim portalima i čvrstim vanjskim potpornjima. Crkva je građena u 15. stoljeću i jedna je od rijetkih u Slavoniji preživjela tursku okupaciju. Opis župne crkve iz 1730. godine navodi da je posvećena svetom Mihaelu, da je zidana sa zidanim tornjem i jednim […]

Read Me

Crkva Preslavnog Imena Marijina, Vrbanja

Crkva Preslavnog Imena Marijina, Vrbanja

   

Read Me

Đakovačka katedrala, crkva sv. Petra, Đakovo

Đakovačka katedrala, crkva sv. Petra, Đakovo

U srcu grada Đakova ponosno stoji najmlađa hrvatska konkatedrala, čiji korjeni sežu u 13. stoljeće, kada zbog turskih ratova bosanski biskup zajedno sa kaptolom napušta svoje sjedište, te seli u Đakovo. 1239. godine prvi biskup, darovnicom hrvatskog hercega Kolomana, postaje gospodar Đakova i Đakovštine, te odmah započinje gradnju biskupskog dvora i prvu katedralu (u gotičkom stilu) opasanu zidovima, koju su Turci uništili za vrijeme osvajačkih […]

Read Me

Osječka konkatedrala Svetog Petra i Pavla, Osjek

Osječka konkatedrala Svetog Petra i Pavla, Osjek

               

Read Me