Crkva sv. Petra apostola – Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Petra apostola –  Sveti Petar Orehovec

     

Read Me

Crkva sv. Križa, Krževci

Crkva sv. Križa, Krževci

                                                 

Read Me

Crkva sv. Petra apostola, Prgomelj

Crkva sv. Petra apostola, Prgomelj

 

Read Me

Crkva Svetog Duha, Veliki Grđevac

Crkva Svetog Duha, Veliki Grđevac

  Veliki Grđevac je u kasnom srednjem vijeku bio sjedištem upravne i crkvene župe koja se spominje još 1334. i 1501.g. Nakon turskih pustošenja, župa je obnovljena 1789. godine. 1827. godine izgrađen je župni stan dok je 1832./33. podignuta velika župna crkva Sv. Duha. Arhitektura crkve nosi oznake kasnoga baroka i klasicizma.   

Read Me

Crkva sv. Martina biskupa, Breznički hum

Crkva sv. Martina biskupa, Breznički hum

   

Read Me

Crkva sv. Marije Magdalene, Bisag

Crkva sv. Marije Magdalene, Bisag

         

Read Me

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača

                PROSLAVA 300. OBLJETNICE OBNOVE ŽUPE U NOVOJ RAČI Po nalogu biskupa Martina Brajkovića (1703 – 1708), Zagrebački kanonik i novi kalnički arhiđakon Juraj Bedeković obilazi župe kalničkog arhiđakonata. 1707. godine izvršio je podijelu župe u Međurači te je obnovio i osamostalio župu u Rači, kasnije prozvana Nova Rača. Dakle, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, obnovljena je 1707. […]

Read Me

Crkva Presvetog Trojstva, Rovišće

Crkva Presvetog Trojstva, Rovišće
Read Me

Crkva Rastanak svetih apostola, Farkaševac

Crkva Rastanak svetih apostola,  Farkaševac
Read Me

Kapelica Žalosne Gospe, Gudovec

Kapelica Žalosne Gospe, Gudovec

 

Read Me

Kapelica sv. Roka, Gornji grad – Križevci

Kapelica sv. Roka, Gornji grad – Križevci
Read Me

Crkva sv. Ivana Krstitelja – Sveti Ivan Žabno

Crkva  sv. Ivana Krstitelja  –  Sveti Ivan Žabno

   

Read Me

Crkva Uzašašća Gospodina našega Isusa Krista – Bojnikovec

Read Me

Crkva Presvetog Srca Isusova i sv. Ladislav, Mali Raven

Read Me

Crkva Presvetog srca Isusova, Velika Pisanica

Read Me