Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Gornja Rijeka

Nalazi se u središtu naselja Gornja Rijeka. Postojanje crkve veže se uz 13.st. u vrijeme spominjanja grada Malog Kalnika 1240-50.g. 1318. pa 1334.g. crkva Uznesenja Marijina već se spominje kao župna. Najstariji sačuvani element crkve je zvonik-kula koji se sačuvao u izvornom gotičkom obliku iz 15/16.st. sa sačuvanim strijelnicama na vrhu. U toj fazi crkva je imala strop koji je kasnije zamijenjen svodom. Početkom 18.st. crkva se spominje kao dvobrodna, kada se otvaraju prozori i gradi pjevalište. Radikalno preoblikovanje dešava se 1892.g. kada se formira jedinstven pravokutni prostor djelomično ojačan s vanjske strane kontraforima rušenjem stupova i svodova, a svetište se premješta iz osi nekadašnjeg južnog broda u os novog jedinstvenog broda. Time je stvorena kapela jRead More…

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača

                PROSLAVA 300. OBLJETNICE OBNOVE ŽUPE U NOVOJ RAČI Po nalogu biskupa Martina Brajkovića (1703 – 1708), Zagrebački kanonik i novi kalnički arhiđakon Juraj Bedeković obilazi župe kalničkog arhiđakonata. 1707. godine izvršio je podijelu župe u Međurači te je obnovio i osamostalio župu u Rači, kasnije prozvana Nova Rača. Dakle, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, obnovljena je 1707. godine u Rači, a odcijepljena je od župe Sv. Šimuna i Jude Apostola u trgovištu Međurači. Prvi upravitelj župe bio je Andrija Galić od 1707. do 1708. godine. On je prvi krenuo u obnovu tada kapele Uznesenja BDM, a danas prekrasne, velebne crkve. Read More…