SVETA MATI SLOBODE

HR Zagrebačka nadbiskupija

 

 

Na  put  si  ljubav  i  mladost  ponija

Život  Domovini  poklonija

Na  tvrdoj  stini  tvoje  ime  piše

Tvoju  ljubav  da  uzdiže

 

Sjetimo se njihove boli
I nikad ne zaboravimo
žrtvu koju su nam darovali

Poklonimo se muci njihovoj
jer su u vjeri svojih pradjedova
Abrahamovim stopama krenuli
tjelo svoje za ljubav darovali
Za obitelji, za Boga i Domovinu