Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Gornja Rijeka

Nalazi se u središtu naselja Gornja Rijeka. Postojanje crkve veže se uz 13.st. u vrijeme spominjanja grada Malog Kalnika 1240-50.g. 1318. pa 1334.g. crkva Uznesenja Marijina već se spominje kao župna. Najstariji sačuvani element crkve je zvonik-kula koji se sačuvao u izvornom gotičkom obliku iz 15/16.st. sa sačuvanim strijelnicama na vrhu. U toj fazi crkva je imala strop koji je kasnije zamijenjen svodom. Početkom 18.st. crkva se spominje kao dvobrodna, kada se otvaraju prozori i gradi pjevalište. Radikalno preoblikovanje dešava se 1892.g. kada se formira jedinstven pravokutni prostor djelomično ojačan s vanjske strane kontraforima rušenjem stupova i svodova, a svetište se premješta iz osi nekadašnjeg južnog broda u os novog jedinstvenog broda. Time je stvorena kapela jRead More…