Crkva Svih Svetih, Gala

HR Splitsko-makarska nadbiskupija

 

Župna crkva Svih Svetih nalazi se na malom brežuljku iznad izvora
Krenice. Crkva je mala s apsidom, sagrađena
u današnjem obliku 1830. god. na mjestu starije i manje crkve, podignute
između 1720. i 1730. godine. Na pročelju, uz vrata su dva prozorčića a po
sredini je okrugli prozor. Na vrhu je zvonik na preslicu s dva zvona. U apsidi
je bačvasti svod. Veliki oltar je od šarenog mramora sa slikom Svih Svetih koju
je naslikao g. 1893. F. Ludwig. Sa strana oltara su kipovi sv. Franje i sv.
Ante. U lađi je Gospin kip s Djetetom Isusom, koji se časti kao Gospa od Zdravlja.
Crkva je  1975. god. djelomično
obnovljena, a 1997. god. detaljno. Postavljen je Križni put ak. slikarice Nives
Jukić. God. 2004. restaurirana je oltarna slika Svih Svetih. Iste god.  u potkrovlju crkve nađen razbijeni stari križ
(XVIII. st.) te restauriran i stavljen iznad oltara u crkvi.