Crkva Svetog Duha, Veliki Grđevac

Crkva Svetog Duha, Veliki Grđevac
 

Veliki Grđevac je u kasnom srednjem vijeku bio sjedištem upravne i crkvene župe koja se spominje još 1334. i 1501.g. 
Nakon turskih pustošenja, župa je obnovljena 1789. godine. 1827. godine izgrađen je župni stan dok je 1832./33. podignuta velika župna crkva Sv. Duha. 
Arhitektura crkve nosi oznake kasnoga baroka i klasicizma.