Crkva sv. Vida, Klis

HR Splitsko-makarska nadbiskupija
 Crkva Svetog Vida nalazi se u Tvrđavi. Dok se vojnička
posada nalazila u Tvrđavi , ona je bila župna crkva. Sagrađena je prije dolaska
Turaka, a za vrijeme turske okupacije pretvorena je u džamiju. Poslije
oslobođenja od Turaka 1648. ponovno je postala župna crkva za vojničku posadu.
Crkva je imala tri oltara: sv. Vida, Bezgrešnog Začeća Bl. Dj. Marije i sv.
Barbare, kojega su podigli kliški časnici 1662. godine. Ove oltare spominje
nadbiskup Cupilli u svojoj vizitaciji 1718. godine. Crkva je obnovljena 1743.
godine o čemu govori postavljena ploča s natpisom na unutrašnjoj strani iznad
vrata: «MDCCXLIII – quod instavravit pietas – pietas tveratur.» (1743 – Što je
pobožnost obnovila, pobožnost neka sačuva). Crkva Svetog Vida bila je zatvorena
za bogoštovlje za sve vrijeme komunističke vladavine. Dolaskom demokratske
vlasti, za župnikovanja don Ante Šipića, crkva je ponovno otvorena za
bogoštovlje. Misa se u njoj govori na blagdan sv. Vida 15. lipnja. Obnovljena
je za sadašnjeg župnika don Luke Jozića. U ovoj se crkvi nalazila Gospina
slika, koja je 1537. godine, nakon pada Klisa u turske ruke, prenešena u crkvu
Gospe od Dobrića u Splitu.