Crkva sv. Jere, park šuma Marjan – Split

Crkva sv. Jere,  park šuma Marjan  –  Split

Gotičko renesansna jednobrodna crkva s dvorištem i pustinjačka eremitaža u procijepu visoke stijene iznad crkve iz. 2. pol. 15. stoljeća  U crkvi je vrijedan reljef sv. Jerolima u spilji iz 1480.Lokalitet: južna padina Marjana