Crkva sv. Nikole, Cvitović

Gospićko - senjska biskupija HR

 

Tragovi župe Cvitović (nekada Ladihovići) sežu u 14. stoljeće. Ovu dinamičnu župu ugrožavali su Turci naročito u 16. stoljeću. Uz crkvu sv. Nikole spominje se godine 1334. i crkva sv. Marije u Gnojnicama. Ova se crkva u Gnojnicama spominje još 1501. da bi joj se u narednim desetljećima izgubio spomen pred turskom najezdom. Godine 1582. u jednom naletu Turci su razorili crkvu sv. Nikole u Cvitoviću. Ostao je samo zvonik koji je služio za stražarnicu. Istovremeno porušene su kapele Majke Božje u Glini i Sv. Bernarda u Kremenu. Nakon Bečkog rata (1683-1699) ovaj je kraj oslobođen, ali je Cvitović slunjska kapelanija te službu Božju obavlja slunjski kapelan koji se u drugoj polovini 18. stoljeća stalno nastanio u Cvitoviću. Cvitović postaje samostalna župa 1790. godine. Cvitovčani su nadozidali k starom tornju crkvu koja je služila za župnu. Više je puta dograđivana i popravljana. Tek godine 1905. za župnika Fabeka izgrađena je današnja župna crkva. Ova prostrana crkva je jednobrodna s dvije bočne kapele po kojima joj tlocrt dobiva oblik latinskog križa. Kapele su niže od glavne lađe a sve je voltano (nadsvođeno). U svodovima otkrivamo elemente gotike, a pročelje odaje stilske osobine neoromantike i neogotike.
Crkva je, zbog lociranosti na vidnom mjestu, često gađana granatama 1991. Nakon okupacije 1991. i progona katoličkog življa Srbi su je zapalili 18.03.1992. Nekoliko Hrvata koji su ostali pod okupacijom uspjelo je spasiti kipove sv. Nikole i sv. Roka. Držali su ih u svojim kućama sve do oslobođenja u «Oluji» 1995.
Crkva je obnovljena od 1996. do 2001. Sanirani su zidovi, pokriven zvonik i lađe crkve, ostakljena, obojana ponutrica i vanjska fasada. Noću je osvijetljena te je mnogi prolaznici, koji putuju državnom cestom broj jedan kroz Slunj, mogu lako uočiti.
Kapela sv. Valentina pokraj župnog stana spominje se već 1842. Gradili su je seoski majstori u vremenima oskudice. Zato su radovi izvedeni nekvalitetno. Ipak, i ova kapela je svjedok vremena. U derutnom je stanju i čeka temeljitu obnovu.
Župni stan je sagrađen 1764. Zub vremena ga je nagrizao i bio je u derutnom stanju sve do 1989. kad je temeljito obnovljen. Za vrijeme srpske agresije devastiran je te je opet obnovljen nakon povratka 1995.