Crkva Kraljice Mira, Zadar – Stanovi

HR Zadarska nadbiskupija

 

Župa Marije Kraljice Mira na Stanovima prostire se na sjeveroistočnom predjelu grada Zadra. Crkveni shematizmi bilježe podatak da je 1856. u Stanovima bilo svega 14 stanovnika. Pred I. svjetski rat (1912.) naselje je naraslo na 90 obitelji s 326 osoba. Nova samostalna župa na Stanovima nastala je podjelom od župe sv. Ivana na Relji, a utemeljio ju je 5. srpnja 1978. tadašnji zadarski nadbiskup mons. Marijan Oblak. Za liturgijsku službu služila je kapelica Gospe Fatimske, nekadašnji i sadašnji dućan. Građevinska dozvola za izgradnju novoga pastoralnog centra i župne crkve dobivena je  21. listopada 1981.

Novu crkvu je posvetio 27. studenoga 1983. nadbiskup Marijan Oblak. Crkva ima sakristiju, kameni oltar prema puku i kameni ambon, svetohranište, sliku Gospe Fatimske i drveni kip Kraljice Mira, nove orgulje na koru, te zvonik s tri zvona.