Konkatedrala sv. Marka, Makarska

      Makarska konkatedrala (zborna crkva) sv. Marka evanđelista drugostolna je crkva Splitsko-makarske nadbiskupije. Nalazi se u Makarskoj, na vrhu Kačićevog trga. Sagrađena je u baroknom stilu. Gradnja ove konkatedrale, bivše stolne crkve makarskih biskupa počela je 1700. godine na inicijativu makarskog biskupa Nikole Bijankovića, no nažalost nikada nije u potpunosti dovršena. Godine 1756. posvetio ju je makarski biskup Stjepan Blašković. Pročelje crkve okrenuto je prema jugozapadu, a zvonik se vidi gotovo iz cijeloga grada. Na ulazu u konkatedralu s desne se strane nalazi oltar u kojemu se čuvaju kosti sv. Klementa, zaštitnika grada Makarske i Makarske biskupije. Kosti ovog sveca dovezene su iz rimskih katakombi 1725. godine. S lijeve straneRead More…

Crkva rođenja Marijina, Šanci Savica – Zagreb

  Župa je osnovana 3. travnja1971. Gradnja crkve započinje 28.rujna 1989. U župu su uključena naselja: Šanci-Savica i Borovje.    Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!  Read More…

Crkva sv. Jurja – Planina Gornja

Svojim istaknutim položajem na brežuljku sv. Jurja , krajolikom sela Planina dominira istoimena kapela, čijem ugođaju doprinose dvije prekrasne prastare lipe. Kapelu su u prvoj polovici 13. stoljeća sagradili “križonosci Svetoga Groba Jeruzalemskog”, srednjovjekovni red u čijem je posjedu u to doba bio cijeli lokalitet Planina. Kapela postaje župna crkva početkom 17. stoljeća kada je preuzimaju isusovci. Nakon nekoliko preuređenja, obnova i pregradnji svoj je današnji oblik dobila nakon razornog potresa 1880. godine      Read More…

Crkva Kraljice Mira, Zadar – Stanovi

  Župa Marije Kraljice Mira na Stanovima prostire se na sjeveroistočnom predjelu grada Zadra. Crkveni shematizmi bilježe podatak da je 1856. u Stanovima bilo svega 14 stanovnika. Pred I. svjetski rat (1912.) naselje je naraslo na 90 obitelji s 326 osoba. Nova samostalna župa na Stanovima nastala je podjelom od župe sv. Ivana na Relji, a utemeljio ju je 5. srpnja 1978. tadašnji zadarski nadbiskup mons. Marijan Oblak. Za liturgijsku službu služila je kapelica Gospe Fatimske, nekadašnji i sadašnji dućan. Građevinska dozvola za izgradnju novoga pastoralnog centra i župne crkve dobivena je  21. listopada 1981. Novu crkvu je posvetio 27. studenoga 1983. nadbiskup Marijan Oblak. Crkva ima sakristiju, kameni oltar prema puku i kameni ambon, svetohranište, sliku Gospe FatimskeRead More…

Crkva sv. Nikole, Cvitović

  Tragovi župe Cvitović (nekada Ladihovići) sežu u 14. stoljeće. Ovu dinamičnu župu ugrožavali su Turci naročito u 16. stoljeću. Uz crkvu sv. Nikole spominje se godine 1334. i crkva sv. Marije u Gnojnicama. Ova se crkva u Gnojnicama spominje još 1501. da bi joj se u narednim desetljećima izgubio spomen pred turskom najezdom. Godine 1582. u jednom naletu Turci su razorili crkvu sv. Nikole u Cvitoviću. Ostao je samo zvonik koji je služio za stražarnicu. Istovremeno porušene su kapele Majke Božje u Glini i Sv. Bernarda u Kremenu. Nakon Bečkog rata (1683-1699) ovaj je kraj oslobođen, ali je Cvitović slunjska kapelanija te službu Božju obavlja slunjski kapelan koji se u drugoj polovini 18. stoljeća stalno nastanio u Cvitoviću. Cvitović postaje saRead More…