Kapela sv. Emerika, Cvetković

HR Zagrebačka nadbiskupija

  Kapela sv. Emerika
u Cvetkoviću prvi se put spominje 1684.g. kao područna kapela župe u
Petrovini, 1757.g.  još uvijek je drvena, a 1821.g. pripojena je župi
Jastrebarsko. Nova kapela jednobrodna je klasicistička građevina
pravokutnog tlocrta s užom zaobljenom apsidom i zvonikom iznad zapadnog
pročelja. 

 

Glavni oltar sv.
Emerika (Mirka), s jednostavnim klasicističkim retablom, postavljen je
nakon izgradnje kapele, a posebno je vrijedan bočni oltar sv. Fabijana i
Sebastijana iz 1892.g.

 

 

 

Svetoj obitelji zavjetuje se selo Cvetkovići 1905 godine.