Crkva sv. Jelene Križarice, Zabok

HR Zagrebačka nadbiskupija

 

Već prije utemeljenja župe 1658. u Zaboku je postojala crkva Sv. Jelene. Stajala je na brijegu povrh današnjeg župnog dvora kao kapela Župe Sv. Križa Začretje. Prema predaji, « bila je tako mala crkvica da je samo oltar bio pod krovom, dočim je sav puk za službe božje morao stajati pod vedrim nebom « . Prvi put spominje se u zapisu kanonske vizitacije 1639. Bila je cijela zidana i imala oslikani strop.

Nad pročeljem se nalazio crkveni tornjić sa zvonom. Veliki potres koji je 1775. pogodio Hrvatsko zagorje, zadao je, ionako trošnoj i slaboj župnoj crkvi, znatna oštećenja. Zbog potpune trošnosti crkvica je 1786. bila potpuno napuštena.

U proljeće 1782. prišlo se gradnji nove, današnje župne crkve Sv. Jelene. Gradnju su započeli kolatori župe grof Sigismund Vojkffy i udovica Nikole pl. Vojkovića. Bilo je to za vrijeme župnika Lovre Kocijančića koji je zabočku župu preuzeo 1762. Gradnja crkve je sporo napredovala zbog smrti grofa Sigismunda 1792. koji je i pokopan u samoj crkvi pod oltarom Sv. Josipa. Uskoro je umro i župnik Kocijančić ( 1794. ) .

Godine 1803. župnik Andro Kukec ( 1794.- 1812. ) podigao je na pročelju crkve toranj s jabukom i križem. Gradnja tornja stajala je 1138 forinti. Godine 1827. crkva je bila izvana ožbukana.

Već 1778. crkva je u svetištu bila oslikana freskama. Ostali dio crkve oslikao je 1878. slikar Domenic d’ Andrea ( za svotu od 367 forinti ) za vrijeme župnika Ljudevita Sartorija. Godine 1904. Rikard Rojnik iz Zagreba s pomoćnikom Milanom Strobackom, naslikao je u svetištu Evanđeliste, a nad bočnim oltarima slike Sv. Josipa i Raspetog Isusa. Lađu su oslikali Lovro Sirnik s Trškog Vrha i Milan Stroback.