Crkva rođenja Blažene Djevice Marije, Gradac

HR Šibenska biskupija

Na mjestu današnje župne crkve u Gracu bila je
starohrvatska crkva, a moguće i starokršćanska. Ona se održala kroz cijelo
razdoblje turske vladavine. Neko vrijeme bila je hodočasnička Gospina crkva,
kako svjedoči g. 1693. fra Ignacije Vukasović. Tada je selo još pripadalo
petropoljskoj župi, ali već g. 1700. nastala je samostalna župa skupa sa selom
Kljacima.