Crkva sv. Mihaela Arkanđela, Donji Miholjac

Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela sagrađena je već potkraj srednjega vijeka. To je gotička građevina s karakterističnim mrežastim svetištem, visokim gotičkim profiliranim prozorima, zašiljenim portalima i čvrstim vanjskim potpornjima. Crkva je građena u 15. stoljeću i jedna je od rijetkih u Slavoniji preživjela tursku okupaciju. Opis župne crkve iz 1730. godine navodi da je posvećena svetom Mihaelu, da je zidana sa zidanim tornjem i jednim blagoslovljenim zvonom.                                   Read More…

Crkva sv. Petra, Muć Gornji

Župa je “udruženje Božje obitelji…, kao braće koja imaju samo jednu dušu”.  Ona je osnovna kršćanska zajednica, Božja zajednica; zajednica vjernih, ali i nevjernih jer joj je zadatak da sebrine i za njih. Nije klub savršenih na jednom mjestu, niti zatvoreni krug, nego se brine i pati za sve. Odgovorna je i za nevjernike pred Bogom. Ona ima Krista, a Krist je umro za sve. U “Dekretu o apostolatu laika” piše da župa pruža divan primjer zajedničkog apostolata stapajući zajedno sve ljudske razlike koje susrećemo uklapajući ih u zajedništvo opće Crkve. Ovo zajedništvo ostvaruje se dok se hranimo zajedničkim aktivnim sudjelovanjem u liturgijskom životu.   Read More…

Crkva sv. Jelene Križarice, Zabok

  Već prije utemeljenja župe 1658. u Zaboku je postojala crkva Sv. Jelene. Stajala je na brijegu povrh današnjeg župnog dvora kao kapela Župe Sv. Križa Začretje. Prema predaji, « bila je tako mala crkvica da je samo oltar bio pod krovom, dočim je sav puk za službe božje morao stajati pod vedrim nebom « . Prvi put spominje se u zapisu kanonske vizitacije 1639. Bila je cijela zidana i imala oslikani strop. Nad pročeljem se nalazio crkveni tornjić sa zvonom. Veliki potres koji je 1775. pogodio Hrvatsko zagorje, zadao je, ionako trošnoj i slaboj župnoj crkvi, znatna oštećenja. Zbog potpune trošnosti crkvica je 1786. bila potpuno napuštena. U proljeće 1782. prišlo se gradnji nove, današnje župne crkve Sv. Jelene. Gradnju su započeli kolatori župe grof SRead More…

Crkva hrvatskih mučenika, Udbina

  O, mučenici hrvatski O, Kralju mučenika svih, što krunom slave kruniš njih, Ti sve što zemlju prezreše, u rajske dižeš krajeve. O, mučenici hrvatski, uslišite nam molitve, Vi zvijezde svijetle na nebu, dovedite nas Isusu. Dobrostivo nas pogledaj, i molitvu nam uslišaj, Mi pobjednike slavimo, proštenje grijeha prosimo. U njima Ti pobjeđuješ, svjedoke svoje miluješ, Pobijedi naše pakosti, o djelitelju milosti. :                                      Read More…