Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača

                PROSLAVA 300. OBLJETNICE OBNOVE ŽUPE U NOVOJ RAČI Po nalogu biskupa Martina Brajkovića (1703 – 1708), Zagrebački kanonik i novi kalnički arhiđakon Juraj Bedeković obilazi župe kalničkog arhiđakonata. 1707. godine izvršio je podijelu župe u Međurači te je obnovio i osamostalio župu u Rači, kasnije prozvana Nova Rača. Dakle, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, obnovljena je 1707. godine u Rači, a odcijepljena je od župe Sv. Šimuna i Jude Apostola u trgovištu Međurači. Prvi upravitelj župe bio je Andrija Galić od 1707. do 1708. godine. On je prvi krenuo u obnovu tada kapele Uznesenja BDM, a danas prekrasne, velebne crkve. Read More…

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije, Murvica

      Stara župna crkva Pohođenja BDM nalazi se na groblju. Nije poznato kada je sagrađena, ali se zna da je koncem 17. st. bila porušena, a 1868. donekle obnovljena. Ova je crkva tri puta mijenjala svog naslovnika: godine 1754. posvećena je Gospi od Sniga, koncem 18. st., prije proširenja, posvećena je Gospi od Ružarija, a od 19. st. do danas Gospi od Pohođenja. Kada je 1893. stradala od požara, nije obnavljana, nego tek prekrivena. I ona je teško stradala u Domovinskom ratu. Obnova započeta 1994. završena je u kolovozu 1995. kada su na zvonik-preslicu postavljena dva zvona.      Read More…

Crkva Uznesenja Marijina, Brštanovo

  Župna crkva Uznesenja Marijina podignuta je g. 1872. na mjestu stare crkve koja je do polovice XVIII. st. bila posvećena sv. Juri. To je jednostavna građevina s apsidom. U vrijeme Drugoga svjetskog rata bila je oštećena ali je nakon njega popravljena. Na pročelju je g. 1959. podignut zvonik s dva zvona, po nacrtu arhitekta Ante Baraća. U novije vrijeme zvonik je obložen kamenom a kupola je obložena bakrenim limom.        Read More…

Đakovačka katedrala, crkva sv. Petra, Đakovo

U srcu grada Đakova ponosno stoji najmlađa hrvatska konkatedrala, čiji korjeni sežu u 13. stoljeće, kada zbog turskih ratova bosanski biskup zajedno sa kaptolom napušta svoje sjedište, te seli u Đakovo. 1239. godine prvi biskup, darovnicom hrvatskog hercega Kolomana, postaje gospodar Đakova i Đakovštine, te odmah započinje gradnju biskupskog dvora i prvu katedralu (u gotičkom stilu) opasanu zidovima, koju su Turci uništili za vrijeme osvajačkih ratova. Nakon protjerivanja turskih okupatora, biskupi Patačić i Bakić podižu drugu (skromniju i konstrukcijski vrlo slabu) katedralu kao i biskupski dvor. Dok je u 18. stoljeću stvorena Đakovačka i Srijemska biskupija. Treću, ujedno i posljednju Đakovačku konkatedralu (koja je do 2008. godineRead More…