Đakovačka katedrala, crkva sv. Petra, Đakovo

Đakovačko - osječka nadbiskupija HR

U srcu grada Đakova ponosno stoji
najmlađa hrvatska konkatedrala, čiji korjeni sežu u 13. stoljeće, kada
zbog turskih ratova bosanski biskup zajedno sa kaptolom napušta svoje
sjedište, te seli u Đakovo.

1239. godine prvi biskup, darovnicom
hrvatskog hercega Kolomana, postaje gospodar Đakova i Đakovštine, te
odmah započinje gradnju biskupskog dvora i prvu katedralu (u gotičkom
stilu) opasanu zidovima, koju su Turci uništili za vrijeme osvajačkih
ratova.

Nakon protjerivanja turskih okupatora,
biskupi Patačić i Bakić podižu drugu (skromniju i konstrukcijski vrlo
slabu) katedralu kao i biskupski dvor. Dok je u 18. stoljeću stvorena
Đakovačka i Srijemska biskupija.

Treću, ujedno i posljednju Đakovačku
konkatedralu (koja je do 2008. godine bila katedrala) dao je sagraditi
(1866. godine) biskup Josip Juraj Strossmayer (koji je pokopan u kripti
konkatedrale). Gradnja koje je trajala punih 16 godina.