Crkve Gospe od Milosrđa, Žnjan

Crkve Gospe od Milosrđa, Žnjan

 

 

 

1996. na blagdan sv. Lovre blagoslovljeni su
temelji nove župne crkve Gospe od milosrđa i pastoralnog centra koji su
se počeli graditi u neposrednoj blizini crkvice sv. Lovre. Crkva je
dovršena 2003 godine.