Crkva Uznesenja Marijina, Brštanovo

HR Splitsko-makarska nadbiskupija

 

Župna crkva Uznesenja Marijina podignuta je g. 1872. na mjestu stare crkve koja je do polovice XVIII. st. bila posvećena sv. Juri. To je jednostavna građevina s apsidom. U vrijeme Drugoga svjetskog rata bila je oštećena ali je nakon njega popravljena. Na pročelju je g. 1959. podignut zvonik s dva zvona, po nacrtu arhitekta Ante Baraća. U novije vrijeme zvonik je obložen kamenom a kupola je obložena bakrenim limom.