Crkva Uznesenja Marijina, Brštanovo

Crkva Uznesenja Marijina, Brštanovo

 

Župna crkva Uznesenja Marijina podignuta je g. 1872. na mjestu stare crkve koja je do polovice XVIII. st. bila posvećena sv. Juri. To je jednostavna građevina s apsidom. U vrijeme Drugoga svjetskog rata bila je oštećena ali je nakon njega popravljena. Na pročelju je g. 1959. podignut zvonik s dva zvona, po nacrtu arhitekta Ante Baraća. U novije vrijeme zvonik je obložen kamenom a kupola je obložena bakrenim limom.