Crkva sv. Luke evanđelista, Trnbusi

Crkva sv. Luke evanđelista, Trnbusi

Župna crkva sv. Luke evanđelista građena je od 1907. do 1912, u istoimenoj župi koja je osnovana u XV. st, a obnovljena 1625. godine. Poljički dekanat Splitsko-makarske nadbiskupije. Stara župna crkva sv. Luke izgrađena je u XVI st.