Kapelica Sv. Dizma, Nova Ves – Zagreb

Lijevi je razbojnik, koga predaja naziva Gestas, obično na slikama prikazan glave okrenute od Isusa, a desni razbojnik, kojemu je po predaji ime Dizma, upire svoj pogled prema Isusu. I jedan i drugi prikovani su kao i Isus uz svoj križ, ali dok Dizma taj križ prihvaća i upire svoj pogled s pouzdanjem u Isusa, Gestas se bijesno od njega trga i tako još više i, što je gore, još besmislenije pati. Preostaje mu samo da proklinje Isusa zbog svoje sudbine. Vrijeđa Isusa koji trpi neizrecive muke i poniženje. Dizma pak brani Isusa i s pouzdanjem se okreće k njemu i pred njim se kaje za svoje grijehe. Zato je zavrijedio da samo njemu Isus u tom času tame pokaže svoje božanstvo, a ne ni svjetini ni lijevome razbojniku koji ponavljaju očajne riječi sotone, čak ni svojoj svetoj majRead More…