Zavjetna crkva Čudotvornoj Gospi Sinjskoj na Gradu

HR Splitsko-makarska nadbiskupija

 U središtu same tvrđave nalazila se crkva svetog Mihovila, s oltarom svete Barbare i na taj oltar su franjevci koji su pobjegli od turaka iz Rame
položili neprocjenjivu i čudotvornu sliku Gospe od Milosti. 1715.
godine po predanju Gospa je zaštitila grad od daleko brojnije i
nadmoćnije turske vojske. Zbog toga je slika Gospe okrunjena zlatnom krunom i ukrašena darovima naroda Cetinske krajine te je narod zove Čudotvorna Gospa Sinjska. Zagovorom fra Pavla Vučkovića ispod tvrđave je 1699. godine započeta a 1712. godine završena gradnja crkve svete Marije.
Danas na samom vrhu brda Starog grada dominira crkva sagrađena 1887.
godine na dvjestotu obljetnicu dolaska cetinskog puka iz Rame. Crkva
točnije svojim dimenzijama je crkvica u slavu Gospe Sinjske, simbol
zavjeta, saveza i odanosti naroda Cetinske krajine prema svojoj svetici
zaštitnici.
Uz samu crkvicu na vrhu Starog grada od 2008. godine nalazi se brončani kip Gospe Sinjske, djelo akademskog kipara Josipa Marinovića.
2004. godine od podnožja brda do same crkve na vrhu započeto je uređivanje Križnog puta sa 14 postaja, na kojima će skulpture izraditi eminentni hrvatski kipari. Do 2012. postavljeno je pet skulptura Križnog puta.