Zavjetna crkva Čudotvornoj Gospi Sinjskoj na Gradu

 U središtu same tvrđave nalazila se crkva svetog Mihovila, s oltarom svete Barbare i na taj oltar su franjevci koji su pobjegli od turaka iz Rame položili neprocjenjivu i čudotvornu sliku Gospe od Milosti. 1715. godine po predanju Gospa je zaštitila grad od daleko brojnije i nadmoćnije turske vojske. Zbog toga je slika Gospe okrunjena zlatnom krunom i ukrašena darovima naroda Cetinske krajine te je narod zove Čudotvorna Gospa Sinjska. Zagovorom fra Pavla Vučkovića ispod tvrđave je 1699. godine započeta a 1712. godine završena gradnja crkve svete Marije. Danas na samom vrhu brda Starog grada dominira crkva sagrađena 1887. godine na dvjestotu obljetnicu dolaska cetinskog puka iz Rame. Crkva točnije svojim dimenzijama je crkvica u slavu Gospe Sinjske,Read More…

Crkva Majke Božje Koruške, Križevci

  Crkva Majke Božje Koruške župna je crkva križevačke župe Blažene Djevice Marije Žalosne i Svetoga Marka Križevčanina, smještena uz glavnu cestu u pravcu prema Zagrebu, na samom zapadnom ulazu u grad, u blizini potoka Koruške.     Sam postanak crkve i njezina posebnost vezani su za čudotvorni zavjetni kip Majke Božje Žalosne s mrtvim Kristom u krilu, postavljenim na visokom stupu, koji je 1674. godine izradio tada vodeći varaždinski kipar Ivan Jakov Altenbach.     Štovanju čudotvornog kipa Majke Božje Žalosne najviše je pridonio pavlinski povjesničar Nikola Benger svojim djelom Kraljica mučenika, objavljenim 1730. na latinskom jeziku u Čenstohovi u Poljskoj, opisavši u njemu čudesna uslišanja po zaslugama Majke Božje Koruške. Read More…