Crkva sv. Ciprijana, Gata

HR Splitsko-makarska nadbiskupija

 

 

Župna crkva sv. Ciprijana (biskupa i mučenika u Kartagi), sagrađena je oko 1750., posveta se slavi 18. listopada. Arheološka iskapanja, izvršena u lađi te crkve u siječnju i veljači 1985. potvrdila su unutar postojeće crkve i srednjovjekovnu crkvu iz 12. st., koju i Poljički statut spominje.
Ta su iskapanja omogućila uvid u središnji dio ranokršćanske crkve iz 6. st. Tri crkve, jedna iznad druge: ranokršćanska crkva iz 6.st., starohrvatska crkva sv. Ciprijana iz 12. st. i današnja župna crkva iz sredine 17.st. u simbiozi čine današnju stolnu crkvu u Gatima.

Današnja je župna crkva temeljito restaurirana, a svetište prošireno i produženo 1964.-1966. godine na poticaj tadašnjeg župnika don Frane Mihanovića.